Co nového v roce 2012?

Co volalo po změně jsme udělali – díky poptávce nabízíme nové destinace – KAMERUN, BARMU, INDII, NEPÁL, TIBET, ARGENTINU, BRAZÍLII, HONDURAS, IZRAEL A ÍRÁN. To zavedené a fungující jsme naopak ponechali (fundovaní průvodci, malé skupiny). I v novém roce vás vezmeme za úchvatnými butandigy, africkým voodoo, asketickými sádhuy,tajemnými Nabatijci, nebo buddhistickými mnichy. Najdete nás na … Continue reading